Květen 2008

Lidé a zvířata

10. května 2008 v 20:31 | Havran pírko:) |  Pochodeň

Pes - úžasný tvor. Jen s ním dokážete uzavřít opravdové přátelství. Dokáže za Vás dát i život, zatímco vy jej krmíte, staráte se o něj, máte k němu alespoň minimum lásky, ale také obrovskou odpovědnost. Mnohokráte vidívám opuštěné psy, plné útulky a v nich pejsky čekající na nový domov,na někoho, kdo je bude mít rád a bude se o ně starat. Bohužel jsou i tací majitelé, kteří svého přítele - pejska jednoduše vysadí z auta a ujedou. Byla jsem toho svědkem nesčetněkrát. Spatřila jsem, jak to silné a zároveň křehké stvoření je zmatené, neví kam má jít, kde je jeho domov, kam se poděl jeho pán. Několik dní hladoví, bezcílně se toulá. A já se ptám proč? Proč jsme pány tvorstva? Jistě, jsme chytřejší, obratnější a to je něco víc? Ne! Probouzí se ve mně hořkost, snažím se jim najít domov a výsledek? Žádný. Časem mě i uráží, že jsem člověk a spadám k té lidské pakáži. Ano, vím, ne všichni lidé jsou takoví, ale ta ignorace.. Mnozí jsou schopní přecházet kolem kontejneru, v němž brečí malý kojenec, šlapat po paní, jíž se udělalo nevolno a leží na chodníku. Copak je to za lidi? Nemohu najít vhodná slova pro svou zlost, pro ten neodcházející pocit bezmoci. Kde se ta nevšímavost a bezcitnost vzala? Ve stále větší míře se zvyšuje blahobyt lidstva a zase se snižuje postavení zvířat. V čem je zvíře podřadnější, z jakého důvodu nemá právo na plnohodnotný život? Páni nahoře vymýšlejí nové zákony, hádají se o drobnostech. Jistě, je to jejich práce. Ovšem místo, aby spali nebo fackovali své kolegy by se mohli zamyslet i nad zákoníkem o ochraně zvířat. Jedinou změnou u zvířat, které hnuly městským úřadem a veřejností bylo nošení náhubků u bojových plemen psů (Jistě záleží na původu, ale co výchova? Zamyslel se nad tím někdo?). Dobrá i to má své opodstatnění a co trest pro lidi, jež ubližují zvířatům? Proč se tohle neřeší? Ve zprávách vidíme tolik případů týraných zvířat a výsledek? Lítost okolí. Myslíte, že ta pomůže něco změnit? Nikoli. Neměli bychom jen soucítit, ale i něco dělat: Povídat může každý, ale přihlížet také. Není to na stejné úrovni?